top of page

Blandat urval ICA

Roll: AD och designer

Byrå: ICA Reklam

Foto, film, receptbroschyrer och some för Maxiköket där syftet är att inspirera med recept som är enkla och roliga att laga.

Kompis med kroppen har som syfte att lära barn i årskurs 2 och 5 om grunderna och fördelarna kring bra kost och rörelse. Så att barn redan i en tidig ålder får en förståelse för hur bra mat och motion gör att de kan bli lite bättre kompis med kroppen.

Foto för konceptet Vanligt folk som togs fram för ICA Maxi. Det bygger på igenkänning och har som mål att inkludera, inspirera och underlätta för kunden i butiksmiljö och digitalt. Konceptet har fått mycket positiv respons från ICA Maxis kunder.

bottom of page