Allt fler barn och unga kontaktar Bris och vittnar om att de utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp och mobbning. Mellan 2016 och 2018 ökade samtalen med 33 %. Dessa samtal kan inte längre stanna mellan barn och Bris, istället behöver de ske på en samhällelig nivå.

 

Kampanjen visas i samband med Bris 40-årsdag i syfte att informerar om att det är olagligt att fysiskt och psykiskt trakassera ett barn.

Fiktivt uppdrag, 2019

I samarbete med Julia Kihl Fridén